Extrageti din text 3-5 exemple de subiecte

Nu-i vorbă, că Noi tot ne făceam felul, aşa, câteodată; căci DIN băţul în Care Era aşezată Fila cu Cruce-ajută şi buchiile scrise de bădiţa Vasile pentru fiecare, AM ajuns la trătaji, de la trătaji la ceaslov, ş-apoi dĂ, doamne, bine! Flăcăii ceilalţi PE dată s-au făcut nevăzuţi, iară Noi, copiii, ne-am întors plângând PE la casele noastre. Salvează-mi numele, emailul și situl Web în acest Navigator pentru Data viitoare Când o să comentez. EI, EI! Fotea, cojocarul Satului, care ne aduce Dar de şcoală Nouă un drăguţ de biciuşor de curele, împletite Frumos; şi părintele îi Pune nume Sfântul Nicolai, după cum este şi hramul Bisericii DIN Humuleşti… Apoi pofteşte PE moş Fotea, că Dacă i-ou mai PICA ceva curele bune, să mai facă aşa DIN Când în Când câte unul, şi ceva mai grosuţ, Dacă se poate… Bădiţa Vasile a zâmbit atunci, iar Noi, şcolarii, AM Rămas cu ochii holbaţi Unii la alţii. Ce-i de făcut, măi Nică? Noi, Când am văzut asta, AM Rămas înlemniţi. Smărăndiţa Popii, o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa de silitoare, de întrecea mai PE toţi băieţii şi DIN carte, Dar şi DIN nebunii. Las! Ioan de Sub Deal, doamne, ce om vrednic şi cu bunătate mai ère! Sfânt Nicolai. Nu Trece mult după asta şi Într-o zi, prin Luna lui mai, aproape de Moşi, îndeamnă păcatul PE bădiţa Vasile tântul, că mai bine nu i-OI zice, să puie pe unul, NIC-a lui Comoustache, să mĂ procitească.

Afurisit să fie câneriul de vornic şi cum au Ars El inima unei mame, aşa să-i ardă inima Sfântul Foca de astăzi, lui şi tuturor părtaşilor săi! Sfântul ierarh Nicolai pentru durerile cuvioaselor muşte şi ALE cuvioşilor bondari, Care DIN pricina noastră au pătimit. NIC-a lui Comoustache, duşmanul meu, şi cu Toader a Catincăi, Alt hojmalău, au trecut PE lângă mine vorbind cu Mare ciudă; şi se vede că i-a Orbit Dumnezeu de nu m-au putut găbui. Vasile, n-are ce lucra! Dar adevăratul sfânt Nicolai se vede că a ştiut de ştirea MEA, că numai AIAC de intră afurisitul de băiet în şcoală. IAR Mama lui bădiţa Vasile ISI petrecea băietul la piatră, bocindu-1 ca pe un mort! Ioan umbla acum cu pletele în vânt, să găsească Alt dascăl, Dar n-a mai găsit un bădiţa Vasile Cuminte, harnic şi ruşinos ca o fată Mare. Ce să fie acolo? Nicolai, făcătorul de vânătăi. Afurisită privelişte mai fu şi asta! EI, EI! Dar nu-i cum gândeşte Omul, ci-i cum vrea Domnul, Într-una DIN zile, şi chiar în ziua de Sfântul Foca, scoate vornicul DIN SAT PC oameni la o clacă de dres Drumul. IAR vornicul NIC-a petricăi, Cu paznicul, vătămanul şi câţiva nespălaţi de mazili se purtau printre oameni de Colo PANA Colo. Sfântul Gheorghe, şi Sfântul Dimitrie şi Alţi sfinţi mucenici Care au pătimit pentru Dragostea lui Hristos, MAçar de-am fi şi Noi ca dânşii! Atunci copila părintelui, Cum era sprinţară şi plină de incuri, un bufnit de râs.